» » Page 4
Türkçenin Doğru Kullanımı - Dr. Dz. Öğ. Kd. Alb. S. Ömer ERENOĞLU
Posted by wblue on 22-03-2019, 21:06 @ E-kitap
Türkçenin Doğru Kullanımı - Dr. Dz. Öğ. Kd. Alb. S. Ömer ERENOĞLU
Türkçenin Doğru Kullanımı - Dr. Dz. Öğ. Kd. Alb. S. Ömer ERENOĞLU
Genelkurmay Başkanlığı Yayınları - .pdf


Dil, insanlık tarihiyle beraber ortaya çıkmış ve süregelmiş bir olgudur. Bu süreçte insan ve iletişim birbirine koşut olarak gelişim göstermiştir. Dil, kültürün en temel ögesi olarak insanlar arası iletişimde en etkin araç olarak kabul edilmektedir. Dilin düşünceyi etkilemesi, kültürel değerleri nesilden nesile aktarması ve millete yön vermesi yaşamsal önem arz etmektedir.
Read More
Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü - Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
Posted by wblue on 22-03-2019, 20:56 @ E-kitap
Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü - Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü

“Eski Türkçeden günümüze kadar yaşayan bütün Türkiye Türkçesi sözcükleri ile Azerbaycan, Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız, Uygur, Kazan Tatar, Kırım Tatar, Nogay, Başkurt, Çuvaş ve Yakut (Saha) Türkçeleri ve ‘Türkiye Türkçesi’ (Anadolu-Rumeli) ağızlarında yaşayan biçimlerini gösteren en güvenilir bilimsel sözlüktür.Türkologlara, Türk diline gönül verenlere, Türkçe ve Türk Dili-Edebiyatı öğretmenlerine faydalı olması dileğiyle…”
Read More
TUS ve YDUS için Dahiliye Konu Kitabı - 2 Cilt
Posted by wblue on 22-03-2019, 20:46 @ E-kitap
TUS ve YDUS için Dahiliye Konu Kitabı - 2 Cilt
TUS ve YDUS için Dahiliye Konu Kitabı - 2 Cilt

Prof. Dr.Abdurrahman KADAYIFÇI Prof.Dr.Ali KOŞAR Prof.Dr.Mehmet Akif ÖZTÜRK Prof.Dr.Volkan ÖZGÜVEN Prof.Dr.Zekaver ODABAŞI Doç.Dr.Cem RAZİ Doç.Dr.Yalçın SOLAK Uz.Dr.Erdinç NAYİR Uz.Dr.Hüseyin ARIKAN Uz.Dr.Kadir KARIŞMAZ Uz.Dr.Özgür KIRBAŞ Uz.Dr.Serkan KAR

2 Ciltten oluşmaktadır.
TUS ve YDUS için hazırlanmıştır.
Konu sonlarında SPOT bilgiler,
Çalışma soruları.
Bu çalışmada konu içinde ve konu sonunda tartışmalı ve açıklamalı sorularla dikkat ve konsantrasyon üst düzeyde tutulmaya ve sorular hakkında fikir vermeye çalışılmıştır.
Read More
Acil Matematik İlk 12 Soru 25x12 Sayılar Konu Denemesi 2018-2019
Posted by wblue on 22-03-2019, 20:39 @ E-kitap
Acil Matematik İlk 12 Soru 25x12 Sayılar Konu Denemesi 2018-2019

İbrahim Turan Başay, Mahsum Öztürk, Tuğba Topçu, Büşra Günkaya
Acil Yayınları TYT Matematik Sayılar Konu Denemesi
* Ayrıntılı Çözümleriyle Beraber
* TYT Sınavında Çıkabilecek İlk 12 Soru
Read More
İdeoloji - Şerif Mardin
Posted by wblue on 22-03-2019, 20:31 @ E-kitap
Şerif Mardin 1927 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı. Kökleri peygamber efendimizin torunu Hz. Hüseyin'e kadar gittiği iddia edilen Mardinizade ailesine mensuptur ve baba tarafından Betül Mardin ve Arif Mardin'in kuzenidir.

Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini Johns Hopkins Üniversitesi'nde yaptı. Doktorasını Stanford Üniversitesi'nde Hoover Institute'de “The young Ottoman movement: a study in the evolution of Turkish political thought in the nineteenth century” başlıklı tezle savundu. Aynı tezin genişletilmiş halini 1962 yılında Princeton Üniversitesi Press'ten "The Genesis of The Young Ottoman Thought" adıyla bastırdı. Bu konu üzerindeki çalışmalarını 1964 yılında çıkan diğer eseri "Jön Türklerin Siyasi Fikirleri: 1895-1908" (Türkiye İş Bankası Yayınları) ile taçlandırdı. Bu iki çalışma sonraki çalışma alanını tayin etti ve Türk Modernleşmesi problematiğini genişletecek ayrıntılı makale çalışmaları ile devam etti. 1954-1966 yılları arasında dönemin önemli dergisi olan Forum'da yazarlık yaptı.

Ankara Üniversitesi'nde 13 yıl hocalık yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin kurucu Dekanlığını ve Sosyoloji Bölümü Başkanlığı yaptı (1973). Daha sonra yaklaşık 13 sene Washington'daki American University'de İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürüttü. Sonra Türkiye'ye Sabancı Üniversitesi'ne Tanzimat Dönemi Türk Düşüncesi hakkındaki çalışmalarını geliştirecek bir programın başına döndü. 2011 yılında Emeritus statüsü verilmiştir. Sonrasında İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne katılmıştır. Vefatına kadar burada derslerine devam etmiştir. İnsan, tarih, sosyoloji, popüler kültür konularında her Pazar yayınlanan Gerçek Orada Bir Yerde adlı sohbet programında, Oğuz Haksever’in yönetiminde Gündüz Vassaf ve Murat Belge ile birlikte yer aldı.

İdeoloji - Şerif Mardin


Şerif Mardin'in İdeolojisi ülkemizde alanında yayımlanmış ilk kitaptır. Mardin bu çalışmasında, ideoloji üzerine yapılagelen "iyi ve kötü" değerlendirmelerin dışına çıkıyor. İdeolojik düşüncenin özelliklerini, ideolojik düşünceyi oluşturan etkenleri, bu düşünce tarzının yapısal özelliklerini, kavramın tarihi gelişim süreci içinde tartışıyor. Şerif Mardin'in incelemesi, "ideoloji ve bilim felsefesi", "ideoloji ve sosyal değişme" ve "simgelerin dağıtımı ve bilginin üretilmesi" başlıklarında meydana geliyor.
Read More
Acil Matematik Problemler - Sayısal Mantık 20x16 Konu Denemeleri
Posted by wblue on 22-03-2019, 20:25 @ E-kitap
Acil Matematik Problemler - Sayısal Mantık 20x16 Konu Denemeleri

Acil Yayınları Matematik Problemler Sayısal Mantık Konu Denemeleri
Yeni Müfredata Uygun
Üniversiteye Hazırlık
20x16 Deneme
Ayrıntılı Çözümler
Read More
Atatürk - Andrew Mango
Posted by wblue on 22-03-2019, 20:09 @ E-kitap
Andrew James Alexander Mango, İngiliz-Rus kökenli varlıklı bir ailenin üç oğlundan biri olan İngiliz yazar. BBC’de 14 yıl boyunca Türkçe Yayınlar bölümünün yöneticiliğinde bulundu. Andrew Mango İstanbul’da doğdu. İstanbul İngiliz Erkek Okulu mezunudur.

Atatürk - Andrew Mango
Atatürk - Andrew Mango


İstanbul doğumlu İngiliz yazar Andrew Mango, beş yılı aşkın bir süre yaptığı araştırmalar sonucu, bu yapıtla kapsamlı ve nesnel çalışma ortaya koyuyor.Türkiye'nin, bağımsızlığı ve varoluşu yolunda Atatürk gibi bir liderle yakaladığı olağanüstü şansı irdeleyen yazar, onu salt lider özellikleriyle değil, yakın çevresi ve insan ilişkileriyle de yansıtmayı başarırken, dönemin toplumsal yapısı ve güç dengelerine de açıklık kazandırıyor.

Prof. Geoffrey Lewis Atatürk için "O, tek bir insanın neler yapabileceğini gösteren 20. yüzyılın olağanüstü lideri" diyor. Evet, kitleleri ardından sürükleyebilen, insanları birbirine kenetleyebilen siyasal önder... Ancak sonuçta Atatürk de herkes gibi bir insan... Karizması, zaafları, kadınlarla olan ilişkileri, dostlukları, nefretleri, iyilikleri ve hatta kıskançlıklarıyla bir insan... Mango, bu olağanüstü çalışmasıyla, Atatürk'ü işte bu yönleriyle daha bir yakınlaştırıyor bize. Bu basımda Saltanat ve Cumhuriyet dönemine ilişkin tüm yazılı kaynaklara ulaşılmıştır. Çoğu eski yazı birçok belge aslından olduğu gibi aktarılmış, döneme özgü söyleyiş ve ifade özellikleri korunmuştur.
Read More
Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü - Prof. Dr. Mehmet Kanar
Posted by wblue on 22-03-2019, 19:33 @ E-kitap
Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü - Prof. Dr. Mehmet Kanar
Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü - Prof. Dr. Mehmet Kanar

Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü 50.000’ne yakın ana ve ara maddeyi içerir. Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Felsefe bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Öğretmenlik bölümleri, Hukuk ve İktisat Fakülteleri ile İlahiyat Fakültelerine hitap etmektedir.
Sözlüğü cazip kılan özelliklerden biri de Eski Anadolu Türkçesine ait bir hayli sözcüğe yer vermesidir. Öte yandan sözcüğün arkasında Arapça ve Farsça kökenli bütün ana madde halindeki sözcükler ile ara maddelerin yer aldığı zengin bir dizin bölümü yer alır. Bu özelliği ile Türkiye’de şimdiye kadar hazırlanmış tek orta boy sözlüktür.
Read More
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
Posted by wblue on 22-03-2019, 19:28 @ E-kitap
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali


Sabahattin Ali, Türk yazar ve şair. Edebi kişiliğini toplumcu gerçekçi bir düzleme oturtarak yaşamındaki deneyimlerini okuyucusuna yansıttı ve kendisinden sonraki cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını etkileyen bir figür hâline geldi.

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımladığı bir romanıdır. İlk olarak Hakikat gazetesinde 18 Aralık 1940-8 Şubat 1941 tarihinde “Büyük Hikâye” başlığı altında 48 bölüm olarak yayınlanmıştır. Vikipedi

Madonna ismi, Orta-Çağ İtalyancasında “ma donna” öbeğinden gelmektedir. “Ma donna”, kısaca “leydim” anlamına gelir ve Hz. Meryem’in sıfatlarından biridir.


Read More
Türk Demokrasi Tarihi - Prof. Dr. Kemal H. Karpat
Posted by wblue on 22-03-2019, 19:20 @ E-kitap
Türk Demokrasi Tarihi - Prof. Dr. Kemal H. Karpat
Türk Demokrasi Tarihi - Prof. Dr. Kemal H. Karpat


Kemal Haşim Karpat, Türk tarihçi, Osmanlı tarihi uzmanı ve akademisyen.
Kemal Karpat, Türk anne ve babanın oğlu olarak Romanya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde hukuk alanında lisans eğitiminin ardından Washington Üniversitesi'nde siyâsî bilimler alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. New York Üniversitesi'nden doktor ünvânını aldı.

Daha sonra bir müddet Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi için çalıştı. Aralarında New York Universitesi, Montana State University – Bozeman, Princeton University, Bilkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Harvard University, Johns Hopkins University, Columbia University, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) ve University of Washington olmak üzere birçok önemli okulda ders verdi. Karpat yanı sıra Ottoman and Turkish Studies Association/ Osmanlı ve Türkçe Araştırmaları Birliği'nin ve Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nün de üyesidir.

1970 yılında University of Wisconsin–Madison'da profesör oldu. Aynı üniversite bünyesinde "International Journal of Turkish Studies" başlıklı 6 ayda bir yayımlanan akademik derginin yayın yönetmenliğini yaptı. Burada Middle Eastern Studies/ Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nin yöneticiliğini yapan Kemal Karpat, Central Asian Studies Society/ Ortaasya Araştırmaları Cemiyeti'nin de kuruculuğunu yapmıştır.

20 ülkede yayımlanmış 130 makalesi ve 16 kitabı bulunmaktadır. Amerika'daki Türk Araştırmaları Cemiyeti'nin kurucusu ve başkanı, Orta Asya Cemiyeti'nin (ACAS) kurucusu.İstanbul Şehir Üniversitesi tarih bölümünde profesör ünvânıyla ders vermiştir. 20 Şubat 2019 tarihinde ABD'nin Winconsin eyaletinde hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.
Read More