DownTR » E-kitap » Page 7
Hayvan Çiftliği - George Orwell - pdf
Posted by wblue on 23-03-2019, 23:43 @ E-kitap
Hayvan Çiftliği - George Orwell - pdf
Hayvan Çiftliği - George Orwell - pdf

İngiliz yazar George Orwell (1903-1950), ülkemizde daha çok Bindokuzyüzseksendört adlı kitabıyla tanınır. Hayvan Çiftliği, onun çağdaş klasikler arasına girmiş ikinci ünlü yapıtıdır. 1940'lardaki 'reel sosyalizm'in eleştirisi olan bu roman, dünya edebiyatında 'yergi' türünün başyapıtlarından biridir. Hayvan Çiftliği'nin kişileri hayvanlardır. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirirler. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. Aralarında en akıllı olanlar domuzlar; kısa sürede önder bir takım oluştururlar, devrimi de onlar yolundan saptırırlar. Ne yazık ki insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlük kurulmuştur artık. George Orwell, bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştirmektedir. Romandaki önder domuzun, düpedüz Stalin'i simgelediği açıkça görülecektir. Öbür kişiler bire bir belli olmasalar da, bir diktatörlük ortamındna olabilecek kişilerdir. Romanın alt başlığı Bir Peri Masalı'dır. Küçükleri eğlendirecek bir peri masalı değildir; ama roman, bir masal anlatımıyla yazılmıştır.
Read More
Alevi Bektaşi Nefesleri - Abdülbaki Gölpınarlı
Posted by wblue on 22-03-2019, 22:14 @ E-kitap
Alevi Bektaşi Nefesleri - Abdülbaki Gölpınarlı
Alevi Bektaşi Nefesleri - Abdülbaki Gölpınarlı

XIII. yüzyıl, Anadolu'da, Türk diliyle meydana gelen edebiyatın bir dönüm, bir ayrım devirler. Bu devirde yetişen ve devirler aşan büyük şair Yunus Emre, bir yandan İran edebiyatından aldığımız kelimelerle örülmüş, aruzla meydana gelmiş şiirlerle, çağdaşı Sultan Veled gibi divan edebiyatını hazırlarken öbür yandan heceyle ve yabancı kelimelerden kaçınarak oldukça katıksız bir Türkçeyle yazdığı şiirlerle halk edebiyatına tükenmez bir ilham kaynağı sunuyordu.
Read More
Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı (Cahit Tanyol, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin)
Posted by wblue on 22-03-2019, 21:16 @ E-kitap
Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı (Cahit Tanyol, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin)
Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı (Cahit Tanyol, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin)

Türkiye'deki düşünce hayatının konuları, tartışmaları, boyutları; yansıdıkları söylem ve pratiklerle birlikte sosyoloji çalışmalarından izlenebilir. Bu düşünce temelinde, "Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı: Cahit Tanyol, Mübeccel B. Kıray, Şerif Mardin Sempozyumu"nu düzenlerken şu soruları somutlaştırarak hareket ettik: "Neden böyle bir sempozyum?" ve "Türk sosyolojisinde neden üç bilim insanı?". Türk sosyolojisine, tarihsel süreçte sosyolojik tartışmaların gelişimine ve Batı Sosyolojisi karşısında yerli bir sosyoloji oluşturma çabasına bakmamız, cevabı bulmamızda yardımcı olur.
Çağlayan Kovanlıkaya - Erkan Çav
Read More
Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri / Yusuf Akçura (1876-1935) - François Georgeon
Posted by wblue on 22-03-2019, 21:12 @ E-kitap
Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri / Yusuf Akçura (1876-1935) - François Georgeon
Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri / Yusuf Akçura (1876-1935) - François Georgeon

Akçura, İmparatorluğun çöküşünü önlemeye yönelik çeşitli önerilerin karşısına değişik bir toplumsal ve kültürel programla çıkar: Türk milliyetçiliği. Ziya Gökalp'in tersine, Akçura, ideolojik bir unutulmuşluğun öznesidir. Toplumsal çözümlemelerinde Marksizmin bazı yöntemlerini kullandığı için garipsenmiş, "fikirleri biraz sola kaçan" biri olarak nitelendirilmiştir. Bu kitap "Pantürkizmin babası"nın sadece biyografisi değil, aynı zamanda Osmanlı düşün hayatına ve modern Türkiye'ye yaptığı katkıların bir değerlendirmesidir.
Read More
Türkçenin Doğru Kullanımı - Dr. Dz. Öğ. Kd. Alb. S. Ömer ERENOĞLU
Posted by wblue on 22-03-2019, 21:06 @ E-kitap
Türkçenin Doğru Kullanımı - Dr. Dz. Öğ. Kd. Alb. S. Ömer ERENOĞLU
Türkçenin Doğru Kullanımı - Dr. Dz. Öğ. Kd. Alb. S. Ömer ERENOĞLU
Genelkurmay Başkanlığı Yayınları - .pdf


Dil, insanlık tarihiyle beraber ortaya çıkmış ve süregelmiş bir olgudur. Bu süreçte insan ve iletişim birbirine koşut olarak gelişim göstermiştir. Dil, kültürün en temel ögesi olarak insanlar arası iletişimde en etkin araç olarak kabul edilmektedir. Dilin düşünceyi etkilemesi, kültürel değerleri nesilden nesile aktarması ve millete yön vermesi yaşamsal önem arz etmektedir.
Read More
Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü - Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
Posted by wblue on 22-03-2019, 20:56 @ E-kitap
Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü - Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü

“Eski Türkçeden günümüze kadar yaşayan bütün Türkiye Türkçesi sözcükleri ile Azerbaycan, Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız, Uygur, Kazan Tatar, Kırım Tatar, Nogay, Başkurt, Çuvaş ve Yakut (Saha) Türkçeleri ve ‘Türkiye Türkçesi’ (Anadolu-Rumeli) ağızlarında yaşayan biçimlerini gösteren en güvenilir bilimsel sözlüktür.Türkologlara, Türk diline gönül verenlere, Türkçe ve Türk Dili-Edebiyatı öğretmenlerine faydalı olması dileğiyle…”
Read More