DownTR » E-kitap » Page 6
Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir - Hayreddin Karaman
Posted by JayJay on 2-05-2019, 21:47 @ E-kitap
Kur'an-i Kerîm, Hz. Muhammed aleyhisselâmin yirmi iki yildan fazla süren (610-632) peygamberligi zarfinda aldigi vahiyleri ihtiva,etmekte­dir. Hz. Muhammed'in (a.s.) peygamberliginin ilk dönemlerinden beri Kur'an, müslümanlar tarafindan, yalnizca ilâhî kelâmin yasanan tarihe bir müdahalesi olarak degil, ayni zamanda bir ibadet ve tilâvet kitabi ola­rak telakki edildigi için, inen âyet ve sûreler Hz. Peygamber'in gözetimi altinda büyük bir titizlikle kayda geçirilerek geniş kitlelere intikal ettiril­miş ve sürekli okunmuştur. Hatta ilk müslümanlar arasinda, gelen vahiy­leri gücü nisbetinde ezberleyenlerin yanı sıra, kendisi için özel mushaf yazan sahâbîlerin de bulundugunu biliyoruz.

Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir - Hayreddin Karaman

Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir - Hayreddin Karaman

Meal Nedir?
Kur'ân meâli, basit anlamda Kur'an'ı oluşturan sure ve ayetlerin tümünün Arapça dışında bir dile tercüme edilerek açıklanmış halidir. Arapça kökenli bir kelime olan "meâl"; "meydana gelen netice", "mana", "anlam", "sonuç" anlamlarına gelir.

Tefsir Nedir?
Tefsir, İslam dini terimidir. 'el-Fesr' masdarından tef'il babında yorumlamak, açıklamak manalarına gelen bir kelimedir. Eşdeğer bir kelime te'vil dir. Kur'an ayetlerinin açıklanmasına dâir dalıdır. Tefsir ilmi ile uğraşan kişiye müfessir denir.
Read More
Makalat - Hacı Bektaş-ı Veli
Posted by wblue on 27-04-2019, 09:29 @ E-kitap
Makalat - Hacı Bektaş-ı Veli
Makalat - Hacı Bektaş-ı Veli

Makalat, 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli'nin İslam dininin genel hükümlerini Türklerin anlayabileceği bir yorumla işlediği kitabıdır. Alevi-Bektaşi inancındaki dört kapı ve kırk makam Makalat'ın ana konusudur. Kitap Arapça kaleme alınmıştır.
Read More
İmam Nablusi - Rüya Tabirleri Ansiklopedisi
Posted by JayJay on 27-04-2019, 09:26 @ E-kitap
İmam Nablusi - Rüya Tabirleri Ansiklopedisi
İmam Nablusi - Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Bu eserde gördüğünüz rüyaların tabirlerinin yanısıra Kur-an-ı Kerim'de rüya tabirleri ile ilgili olan ayetleri, hadis_i şerifleri, hayatımızın gayesi vazgeçilmez ab-ı hayatı olan dua ile ilgili ayetleri ve hadis-i şerifleri, rüyanın mahiyetini, çeşitlerini, rüyayı yorumlama kaidelerini bulacaksınız.
Read More
Pir Sultan Abdal Şiirleri pdf - Cahit Öztelli
Posted by JayJay on 27-04-2019, 09:23 @ E-kitap
Yaşamının büyük bölümü Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır bucağına bağlı Banaz köyünde geçmiştir. I. Süleyman ile İran Şahı I. Tâhmasb zamanında yaşadı. İran şahının tahriki ile Osmanlı Devleti aleyhine olan isyana katıldığı ve İran lehine casusluk yaptığı gerekçesi ile Hızır Paşa tarafından Sivas'ta asıldı. İdam edilerek ölen Pir Sultan Abdal'ın ölümünün, 1547-1551 ya da 1587-1590 yılları arasındaki bir tarih olduğu sanılmaktadır. Ayrıca Pir Sultan Abdal, şiirlerinde Allah, Peygamber efendimiz, Hz. Ali, On İki İmam ve Ehl-i Beyt sevgisini sıkça işlemiştir. Ayrıca sosyal konulara da yer vermiş ve bunları birer sosyal uyarı niteliğinde işlemiştir. Çoğu şiirini nefes tarzında yazmıştır. Alevi bir şair olduğundan Hak-Muhammed-Ali motifini kullanmıştır. Alevi geleneklerine bağlı bir dergâh ortamında yetişmiştir. Alevi ekolü tekke eğitiminin etkisiyle insanlar arasında bu yola çağıran bir şahıs olmuştur. Medrese öğrenimini Erdebil'de görmesine rağmen, diğer bazı halk şairlerinin tersine, Divan Edebiyatı'ndan hiç etkilenmemiştir.

Pir Sultan Abdal Şiirleri pdf - Cahit Öztelli


Kitapta 327 tane manzume vardır, ayrıca son bölümde 25 nota yer almaktadır. Bunlar Pir Sultan'ın nefeslerinin besteleridir.
Read More
Fiziğin Evrimi - Albert Einstein - pdf
Posted by JayJay on 27-04-2019, 08:54 @ E-kitap
Fiziğin Evrimi - Albert Einstein - pdf
Fiziğin Evrimi - Albert Einstein - pdf

Bu kitabın ilk baskısından bu yana geçen zaman içinde, kitabın baş yazarı ve belki en büyük bilim adamı ve gelmiş geçmiş insanların en seveceni olan Einstein öldü. Gene o zamandan beri, fizikte eşsiz gelişmeler oldu. Çekirdek fiziğindeki ilerlemeyi, temel tanecikler (particles) teorisini ve kozmik uzayın araştırılmasını anmak yeter. Bununla birlikte, bu kitapta değiştirilmesi gereken pek az şey var; çünkü bu kitap, yalnızca, aslında aynı kalmış olan en önemli fizik kavramlarını ele almıştır.
Read More
Türkçülüğün Esasları - Ziya Gökalp
Posted by JayJay on 27-04-2019, 08:44 @ E-kitap
Ziya Gökalp, Türk kültürünün ulusal nitelikler kazanması gerekliliği üzerinde önemle duran ve bu konuda özgün deneme ve araştırmalarıyla konuya yeni bir boyut getiren çağdaş düşünürlerimizdendir.

Türkçülüğün Esasları - Ziya Gökalp


Çağdaş düşüncelerden yararlanarak toplumumuza ulusçuluk bilinci'ni aşılamış, toplumsal sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm yolları aramış, siyasal alanda da ulusal devlet kavramının ve olgusunun yerleşmesine büyük katkıda bulunmuştur.
Türkçülüğün Esasları, düşünürümüzün işte bu konularda yazdığı özgün denemelerinden oluşmuş bir yaptıdır.
Günümüz türkçesiyle hazırlanmış olan bu yapıtın, genç kuşakların görüş ve düşüncelerine ulusallaşma ve çağdaşlaşma yönünde bilinçli boyutlar kazandıracağı kanısındayız.
Read More
Turgay Güler Kitapları / Sıradışı Üçleme / PDF
Posted by JayJay on 27-04-2019, 08:38 @ E-kitap
Tugay Güler tarafından yazılmış olan belkide ülkemizde benzerine az rastlanır türden bir roman üçlemesi. Yerli Dan Brown olarak bilinen yazarın her kitabı ayrı bir olay örgüsü içerisinde her kesim insanı kendine çekecek türden. Gerçekle kurgunun karmaşasını o kadar akıcı bir dille anlatmış ki yazar bir an önce bitirmek istediğiniz kitap türlerinin başında gelmektedir. Seçtiği konular Sıradışı Üçlemesinin her birinde farklı olsa da yer yer birbirleriyle zekice kesişmektedir.

Turgay Güler Kitapları / Sıradışı Üçleme / PDF


Mehdix
Sır Küpü
Ruhlar Kuyusu
Read More
İlber Ortaylı Kitapları
Posted by wblue on 25-03-2019, 19:21 @ E-kitap
İlber Ortaylı Kitapları
İlber Ortaylı Kitapları


Prof. Dr. İlber Ortaylı (d. 1947), Türk tarih profesörüdür.

1947 yılında Bregenz, Avusturya`da bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çoçuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Ankara'da tamamladı. 1965'te Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1968) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik okudu.
Read More
Tarihe Düşülen Notlar 1-2 Halil İnalcık - pdf
Posted by wblue on 24-03-2019, 12:05 @ E-kitap
Eserleriyle Osmanlı-Türk tarihine hem siyasî ve ekonomik konularda hem de kültür ve medeniyet tarihi alanında orijinal katkılarda bulunmuş bir bilim adamıdır. Tüm Balkan dillerine ve Arapçaya çevrilmiş olan "The Ottoman Empire The Classical Age 1300-1600" ve "An Economic and Social History of the Otoman Empire" gibi kitapları dünya üniversitelerinde başlıca ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Tarih alanındaki üstün çalışmaları ve yetiştirdiği öğrenciler sebebiyle Şeyh-ûl Müverrihin (Tarihçilerin şeyhi) ve Tarihçilerin Kutbu gibi isimlerle de anılmıştır.İnalcık, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde 32 yıl hizmet verdikten sonra 1972 yılında Chicago Üniversitesi'nde Osmanlı Tarihi Kürsüsünü, 1993 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Tarih Bölümünü kurmuştur.

Tarihe Düşülen Notlar 1-2 Halil İnalcık - pdf
Tarihe Düşülen Notlar 1-2 Halil İnalcık
Read More