» » Page 3
Tarihe Düşülen Notlar 1-2 Halil İnalcık - pdf
Posted by wblue on 24-03-2019, 12:05 @ E-kitap
Eserleriyle Osmanlı-Türk tarihine hem siyasî ve ekonomik konularda hem de kültür ve medeniyet tarihi alanında orijinal katkılarda bulunmuş bir bilim adamıdır. Tüm Balkan dillerine ve Arapçaya çevrilmiş olan "The Ottoman Empire The Classical Age 1300-1600" ve "An Economic and Social History of the Otoman Empire" gibi kitapları dünya üniversitelerinde başlıca ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Tarih alanındaki üstün çalışmaları ve yetiştirdiği öğrenciler sebebiyle Şeyh-ûl Müverrihin (Tarihçilerin şeyhi) ve Tarihçilerin Kutbu gibi isimlerle de anılmıştır.İnalcık, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde 32 yıl hizmet verdikten sonra 1972 yılında Chicago Üniversitesi'nde Osmanlı Tarihi Kürsüsünü, 1993 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Tarih Bölümünü kurmuştur.

Tarihe Düşülen Notlar 1-2 Halil İnalcık - pdf
Tarihe Düşülen Notlar 1-2 Halil İnalcık
Read More
Serenad - Ömer Zülfü Livaneli - epub
Posted by wblue on 24-03-2019, 00:45 @ E-kitap
Ömer Zülfü Livaneli (oğlu), 20 Haziran 1946'da Konya'nın Ilgın ilçesinde dünyaya geldi. Livanelioğlu ailesinin büyük dedeleri Ömer Efendi 93 Harbi’nde Artvin’in Ermeni ve Rus işgaline uğraması üzerine Erzurum’a gelerek Ahmet Muhtar Paşa’nın ordusuna katılmıştır.Ömer Efendi Harput Redif Taburu’na mülazım rütbesiyle atanır. Daha sonra burada çıkan çatışmada şehit düşer. Ömer Efendi’nin tek oğlu olan Zülfü Efendi, Türkiye’nin muhtelif yerlerinde sorgu hakimi olarak görev yapar. Soyadı Kanunu çıktığında, babasının geldiği Artvin/Yusufeli/Livane Sancağı'na izafeten Livanelioğlu soyadını alır. Zülfü Efendi’nin oğullarından üçü de hakim olmuştur. En büyükleri ve Zülfü Livaneli'nin babası olan Mustafa Sabri Livanelioğlu, Yargıtay Başkanvekilliği’ne kadar yükselmiştir.Daha fazla bilgi için : https://vk.cc/9cuhnN

Serenad - Ömer Zülfü Livaneli - epub
Serenad - Ömer Zülfü Livaneli - epub


Serenad
Her şey, 2001 yılının Şubat ayında soğuk bir gün, İstanbul Üniversitesi'nde halkla ilişkiler görevini yürüten Maya Duran'ın (36) ABD'den gelen Alman asıllı Profesör Maximilian Wagner'i (87) karşılamasıyla başlar.

1930'lu yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yapmış olan profesörün isteği üzerine, Maya bir gün onu Şile'ye götürür. Böylece, katları yavaş yavaş açılan dokunaklı bir aşk hikâyesine karışmakla kalmaz, dünya tarihine ve kendi ailesine ilişkin birtakım sırları da öğrenir.

Serenad, 60 yıldır süren bir aşkı ele alırken, ister herkesin bildiği Yahudi Soykırımı olsun isterse çok az kimsenin bildiği Mavi Alay, bütün siyasi sorunlarda asıl harcananın, gürültüye gidenin hep insan olduğu gerçeğini de göz önüne seriyor.

Okurunu sımsıkı kavrayan Serenad'da Zülfü Livaneli'nin romancılığının en temel niteliklerinden biri yine başrolde: İç içe geçmiş, kaynaşmış kişisel ve toplumsal tarihlerin kusursuz Dengesi.
(Tanıtım Bülteninden)
Read More
Hayvan Çiftliği - George Orwell - pdf
Posted by wblue on 23-03-2019, 23:43 @ E-kitap
Hayvan Çiftliği - George Orwell - pdf
Hayvan Çiftliği - George Orwell - pdf

İngiliz yazar George Orwell (1903-1950), ülkemizde daha çok Bindokuzyüzseksendört adlı kitabıyla tanınır. Hayvan Çiftliği, onun çağdaş klasikler arasına girmiş ikinci ünlü yapıtıdır. 1940'lardaki 'reel sosyalizm'in eleştirisi olan bu roman, dünya edebiyatında 'yergi' türünün başyapıtlarından biridir. Hayvan Çiftliği'nin kişileri hayvanlardır. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirirler. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. Aralarında en akıllı olanlar domuzlar; kısa sürede önder bir takım oluştururlar, devrimi de onlar yolundan saptırırlar. Ne yazık ki insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlük kurulmuştur artık. George Orwell, bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştirmektedir. Romandaki önder domuzun, düpedüz Stalin'i simgelediği açıkça görülecektir. Öbür kişiler bire bir belli olmasalar da, bir diktatörlük ortamındna olabilecek kişilerdir. Romanın alt başlığı Bir Peri Masalı'dır. Küçükleri eğlendirecek bir peri masalı değildir; ama roman, bir masal anlatımıyla yazılmıştır.
Read More
Satranç - Stefan Zweig - epub
Posted by wblue on 23-03-2019, 23:30 @ E-kitap
Satranç - Stefan Zweig - epub
Satranç - Stefan Zweig - epub
Read More
Satranç Öğrenelim 6, 12 Altın Adam (1984 - Kahraman Olgaç)
Posted by wblue on 23-03-2019, 23:19 @ E-kitap
Satranç Öğrenelim 6, 12 Altın Adam (1984 - Kahraman Olgaç)
Satranç Öğrenelim 6, 12 Altın Adam (1984 - Kahraman Olgaç)

Dünya Şampiyonları Nasıl oynuyor? Cevapları bu .pdf kitapta.
Read More
Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli - Hattat Mahmud Bedreddin Yazır - .pdf
Posted by wblue on 22-03-2019, 22:24 @ E-kitap
Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli - Hattat Mahmud Bedreddin Yazır - .pdf
Kalem Güzeli - Hattat Mahmud Bedreddin Yazır

Hat San'atının Güzel San'atlar Arasında Yeri,
Hattatlığa ve Hattata Aid Bazı Şartlar,

Yazı Levazımı
Teknik Tabirler, Istılahlar ve İşaretler

Metin içerisinde çok sayıda siyah-beyaz ve renkli fotoğraf.
Read More
Alevi Bektaşi Nefesleri - Abdülbaki Gölpınarlı
Posted by wblue on 22-03-2019, 22:14 @ E-kitap
Alevi Bektaşi Nefesleri - Abdülbaki Gölpınarlı
Alevi Bektaşi Nefesleri - Abdülbaki Gölpınarlı

XIII. yüzyıl, Anadolu'da, Türk diliyle meydana gelen edebiyatın bir dönüm, bir ayrım devirler. Bu devirde yetişen ve devirler aşan büyük şair Yunus Emre, bir yandan İran edebiyatından aldığımız kelimelerle örülmüş, aruzla meydana gelmiş şiirlerle, çağdaşı Sultan Veled gibi divan edebiyatını hazırlarken öbür yandan heceyle ve yabancı kelimelerden kaçınarak oldukça katıksız bir Türkçeyle yazdığı şiirlerle halk edebiyatına tükenmez bir ilham kaynağı sunuyordu.
Read More
Osmanlı belgelerinde Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk
Posted by wblue on 22-03-2019, 21:24 @ E-kitap
Osmanlı belgelerinde Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk
Osmanlı belgelerinde Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk
Read More
Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı (Cahit Tanyol, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin)
Posted by wblue on 22-03-2019, 21:16 @ E-kitap
Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı (Cahit Tanyol, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin)
Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı (Cahit Tanyol, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin)

Türkiye'deki düşünce hayatının konuları, tartışmaları, boyutları; yansıdıkları söylem ve pratiklerle birlikte sosyoloji çalışmalarından izlenebilir. Bu düşünce temelinde, "Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı: Cahit Tanyol, Mübeccel B. Kıray, Şerif Mardin Sempozyumu"nu düzenlerken şu soruları somutlaştırarak hareket ettik: "Neden böyle bir sempozyum?" ve "Türk sosyolojisinde neden üç bilim insanı?". Türk sosyolojisine, tarihsel süreçte sosyolojik tartışmaların gelişimine ve Batı Sosyolojisi karşısında yerli bir sosyoloji oluşturma çabasına bakmamız, cevabı bulmamızda yardımcı olur.
Çağlayan Kovanlıkaya - Erkan Çav
Read More
Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri / Yusuf Akçura (1876-1935) - François Georgeon
Posted by wblue on 22-03-2019, 21:12 @ E-kitap
Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri / Yusuf Akçura (1876-1935) - François Georgeon
Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri / Yusuf Akçura (1876-1935) - François Georgeon

Akçura, İmparatorluğun çöküşünü önlemeye yönelik çeşitli önerilerin karşısına değişik bir toplumsal ve kültürel programla çıkar: Türk milliyetçiliği. Ziya Gökalp'in tersine, Akçura, ideolojik bir unutulmuşluğun öznesidir. Toplumsal çözümlemelerinde Marksizmin bazı yöntemlerini kullandığı için garipsenmiş, "fikirleri biraz sola kaçan" biri olarak nitelendirilmiştir. Bu kitap "Pantürkizmin babası"nın sadece biyografisi değil, aynı zamanda Osmanlı düşün hayatına ve modern Türkiye'ye yaptığı katkıların bir değerlendirmesidir.
Read More