Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli - Hattat Mahmud Bedreddin Yazır - .pdf
wblue on Yesterday, 22:24 @ Ekitap
Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli - Hattat Mahmud Bedreddin Yazır - .pdf
Kalem Güzeli - Hattat Mahmud Bedreddin Yazır

Hat San'atının Güzel San'atlar Arasında Yeri,
Hattatlığa ve Hattata Aid Bazı Şartlar,

Yazı Levazımı
Teknik Tabirler, Istılahlar ve İşaretler

Metin içerisinde çok sayıda siyah-beyaz ve renkli fotoğraf.
Read More
Alevi Bektaşi Nefesleri - Abdülbaki Gölpınarlı
wblue on Yesterday, 22:14 @ Ekitap
Alevi Bektaşi Nefesleri - Abdülbaki Gölpınarlı
Alevi Bektaşi Nefesleri - Abdülbaki Gölpınarlı

XIII. yüzyıl, Anadolu'da, Türk diliyle meydana gelen edebiyatın bir dönüm, bir ayrım devirler. Bu devirde yetişen ve devirler aşan büyük şair Yunus Emre, bir yandan İran edebiyatından aldığımız kelimelerle örülmüş, aruzla meydana gelmiş şiirlerle, çağdaşı Sultan Veled gibi divan edebiyatını hazırlarken öbür yandan heceyle ve yabancı kelimelerden kaçınarak oldukça katıksız bir Türkçeyle yazdığı şiirlerle halk edebiyatına tükenmez bir ilham kaynağı sunuyordu.
Read More
The Young Atatürk: From Ottoman Soldier to Statesman of Turkey
wblue on Yesterday, 21:54 @ English eBooks
The Young Atatürk: From Ottoman Soldier to Statesman of Turkey
The Young Atatürk: From Ottoman Soldier to Statesman of Turkey

Mustafa Kemal―latterly and better known as Atatürk―is without doubt the towering figure of modern Turkish history. But what was his path to power? And how did his early career as a soldier in the Ottoman army affect his later decisions as President? The Young Atatürk tracks the lesser covered period of Kemal’s life―from the War of Independence to the founding of the Republic―and shows that it is only by understanding Kemal’s military career that one can fully comprehend how he evolved as one of the twentieth century’s most extraordinary statesmen. Delving into Kemal’s military writings, orders, and political decisions, speeches, proclamations and private correspondences, this book provides a rounded and nuanced portrait of the making of a major statesman.
Read More
Osmanlı belgelerinde Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk
wblue on Yesterday, 21:24 @ Ekitap
Osmanlı belgelerinde Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk
Osmanlı belgelerinde Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk
Read More
Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı (Cahit Tanyol, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin)
wblue on Yesterday, 21:16 @ Ekitap
Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı (Cahit Tanyol, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin)
Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı (Cahit Tanyol, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin)

Türkiye'deki düşünce hayatının konuları, tartışmaları, boyutları; yansıdıkları söylem ve pratiklerle birlikte sosyoloji çalışmalarından izlenebilir. Bu düşünce temelinde, "Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı: Cahit Tanyol, Mübeccel B. Kıray, Şerif Mardin Sempozyumu"nu düzenlerken şu soruları somutlaştırarak hareket ettik: "Neden böyle bir sempozyum?" ve "Türk sosyolojisinde neden üç bilim insanı?". Türk sosyolojisine, tarihsel süreçte sosyolojik tartışmaların gelişimine ve Batı Sosyolojisi karşısında yerli bir sosyoloji oluşturma çabasına bakmamız, cevabı bulmamızda yardımcı olur.
Çağlayan Kovanlıkaya - Erkan Çav
Read More
Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri / Yusuf Akçura (1876-1935) - François Georgeon
wblue on Yesterday, 21:12 @ Ekitap
Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri / Yusuf Akçura (1876-1935) - François Georgeon
Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri / Yusuf Akçura (1876-1935) - François Georgeon

Akçura, İmparatorluğun çöküşünü önlemeye yönelik çeşitli önerilerin karşısına değişik bir toplumsal ve kültürel programla çıkar: Türk milliyetçiliği. Ziya Gökalp'in tersine, Akçura, ideolojik bir unutulmuşluğun öznesidir. Toplumsal çözümlemelerinde Marksizmin bazı yöntemlerini kullandığı için garipsenmiş, "fikirleri biraz sola kaçan" biri olarak nitelendirilmiştir. Bu kitap "Pantürkizmin babası"nın sadece biyografisi değil, aynı zamanda Osmanlı düşün hayatına ve modern Türkiye'ye yaptığı katkıların bir değerlendirmesidir.
Read More
Türkçenin Doğru Kullanımı - Dr. Dz. Öğ. Kd. Alb. S. Ömer ERENOĞLU
wblue on Yesterday, 21:06 @ Ekitap
Türkçenin Doğru Kullanımı - Dr. Dz. Öğ. Kd. Alb. S. Ömer ERENOĞLU
Türkçenin Doğru Kullanımı - Dr. Dz. Öğ. Kd. Alb. S. Ömer ERENOĞLU
Genelkurmay Başkanlığı Yayınları - .pdf


Dil, insanlık tarihiyle beraber ortaya çıkmış ve süregelmiş bir olgudur. Bu süreçte insan ve iletişim birbirine koşut olarak gelişim göstermiştir. Dil, kültürün en temel ögesi olarak insanlar arası iletişimde en etkin araç olarak kabul edilmektedir. Dilin düşünceyi etkilemesi, kültürel değerleri nesilden nesile aktarması ve millete yön vermesi yaşamsal önem arz etmektedir.
Read More
Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü - Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
wblue on Yesterday, 20:56 @ Ekitap
Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü - Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü

“Eski Türkçeden günümüze kadar yaşayan bütün Türkiye Türkçesi sözcükleri ile Azerbaycan, Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız, Uygur, Kazan Tatar, Kırım Tatar, Nogay, Başkurt, Çuvaş ve Yakut (Saha) Türkçeleri ve ‘Türkiye Türkçesi’ (Anadolu-Rumeli) ağızlarında yaşayan biçimlerini gösteren en güvenilir bilimsel sözlüktür.Türkologlara, Türk diline gönül verenlere, Türkçe ve Türk Dili-Edebiyatı öğretmenlerine faydalı olması dileğiyle…”
Read More
TUS ve YDUS için Dahiliye Konu Kitabı - 2 Cilt
wblue on Yesterday, 20:46 @ Ekitap
TUS ve YDUS için Dahiliye Konu Kitabı - 2 Cilt
TUS ve YDUS için Dahiliye Konu Kitabı - 2 Cilt

Prof. Dr.Abdurrahman KADAYIFÇI Prof.Dr.Ali KOŞAR Prof.Dr.Mehmet Akif ÖZTÜRK Prof.Dr.Volkan ÖZGÜVEN Prof.Dr.Zekaver ODABAŞI Doç.Dr.Cem RAZİ Doç.Dr.Yalçın SOLAK Uz.Dr.Erdinç NAYİR Uz.Dr.Hüseyin ARIKAN Uz.Dr.Kadir KARIŞMAZ Uz.Dr.Özgür KIRBAŞ Uz.Dr.Serkan KAR

2 Ciltten oluşmaktadır.
TUS ve YDUS için hazırlanmıştır.
Konu sonlarında SPOT bilgiler,
Çalışma soruları.
Bu çalışmada konu içinde ve konu sonunda tartışmalı ve açıklamalı sorularla dikkat ve konsantrasyon üst düzeyde tutulmaya ve sorular hakkında fikir vermeye çalışılmıştır.
Read More
Acil Matematik İlk 12 Soru 25x12 Sayılar Konu Denemesi 2018-2019
wblue on Yesterday, 20:39 @ Ekitap
Acil Matematik İlk 12 Soru 25x12 Sayılar Konu Denemesi 2018-2019

İbrahim Turan Başay, Mahsum Öztürk, Tuğba Topçu, Büşra Günkaya
Acil Yayınları TYT Matematik Sayılar Konu Denemesi
* Ayrıntılı Çözümleriyle Beraber
* TYT Sınavında Çıkabilecek İlk 12 Soru
Read More