DownTR » E-kitap » Her Yönüyle Yabancı Dil Üzerine Araştırmalar - Epub/Pdf

Her Yönüyle Yabancı Dil Üzerine Araştırmalar - Epub/Pdf

Posted by JayJay on 13-03-2021, 16:47 @ E-kitap
Her Yönüyle Yabancı Dil Üzerine Araştırmalar - Epub/Pdf


İçerisinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve paylaşma becerilerinin önemi bütün dünyada kabul edilmekle beraber bu süreçlerin aktif bir şekilde sürdürülebilmesi ancak ortak olarak kullanılan diller sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, çağın gereklerini yerine getirerek kendisini geleceğe iyi hazırlamak isteyen bireylerin en az bir yabancı dili bilmesi ve o dilde etkin iletişim kurabilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir.Yabancı dil öğrenmek, Türkiye’de insanların büyük zaman ve emek harcadıkları bir süreç olmasına rağmen çoğu durumda istenilen başarının elde edilemediği görülmektedir. Bundan dolayı Türkiye’de yabancı dil eğitiminin önemi ve bu alanda yaşanılan sorunlar bilim çevrelerinde güncelliğini koruyan bir konu olarak karşımıza çıkmakta ve bilimsel çalışmalarda ele alınmaktadır.

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Özgül BALCI
Sayfa Sayısı: 171
Türü: Dil Bilimi