DownTR » E-kitap » Türkçede Söz Dizimi

Türkçede Söz Dizimi

Posted by JayJay on 22-03-2021, 16:04 @ E-kitap
Türkçede Söz Dizimi


Kitapta Türkçenin söz dizimi kuralları, çeşitli edebî metinlerden seçilmiş örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. Yedi bölümlük bu çalışmanın ilk altı bölümünde cümle ögeleri ile kelime gruplarının yapısı, görevleri ve çeşitleri, yüklemin yeri ve türüne göre cümlelerin gösterdiği özellikler ele alınmış, ayrıca olumluluk, olumsuzluk ve soru kavramları çerçevesinde cümlenin anlam özellikleri incelenmiştir. Bu bölümde, her yapı, her görev, her sınıflandırma ve her özellik, genellikle edebî eserlerden alınan bir veya birkaç örnekle açıklanmıştır. Kitabın uygulamaya ayrılan yedinci bölümünde ise değişik tür ve yazarlardan seçilmiş cümleler, diğer bölümlerde verilen bilgilerin ışığında tahlil edilmiştir.