DownTR » E-kitap » Ahmed Cevdet Paşa Kısas-ı Enbiya Ve Tarih-i Hulefa

Ahmed Cevdet Paşa Kısas-ı Enbiya Ve Tarih-i Hulefa

Posted by JayJay on 13-03-2021, 12:44 @ E-kitap
Ahmed Cevdet Paşa Kısas-ı Enbiya Ve Tarih-i Hulefa


Bu eseri, diğer İslam tarihi eserlerinden ayıran en önemli özellik, Osmanlıca olarak son derece açık ve akıcı bir dille yazılmış olmasıdır. Bir tarih kitabı olduğu hâlde, üslubundaki bu akıcılık okuyucuyu âdeta kendine bağlar ve sürükler. Bu yüzdendir ki yıllar boyunca çok okunan ve birçok baskısı yapılan bir kitap olmuştur. Bu açıdan eser, dili ve kullanılan üslup bakımından çok sayıda yazar tarafından takdir edilmiştir.

Yaşamış olduğu dönemin en büyük ilim adamlarından biri olarak kabul edilen Ahmet Cevdet Paşa; tarihçi, hukukçu, mütefekkir, edip, eğitimci ve sosyolog vasıflarıyla ön plana çıkmıştır. Tarih sahasında müverrih sıfatıyla dikkat çekmiş, klasik Osmanlı tarihçiliğine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Tarihçilik, tarih felsefesi ve metodolojisi açısından eski vakanüvis tarihlerinden farklı yeni bir anlayışın yolunu açmıştır. Yazmış olduğu eserlerde tarihçiliğin önemli ilkelerinin genelini uygulamıştır; bu nedenledir ki kitapları her dönem için kabul ve takdir görmüştür.

Yazar:Ahmet Cevdet Paşa
Sadeleştiren:Zekeriya Akman
Yayınevi: Elips Kitapları
İlk Baskı Yılı: 2013
Dil: Türkçe