DownTR » E-kitap » Mukaddime Cilt I ve Cilt II - Yeni Şafak Yayınları - Çeviri Halil Kendir - pdf

Mukaddime Cilt I ve Cilt II - Yeni Şafak Yayınları - Çeviri Halil Kendir - pdf

Posted by wblue on 28-03-2022, 23:15 @ E-kitap
Mukaddime Cilt I ve Cilt II - Yeni Şafak Yayınları - Çeviri Halil Kendir - pdf
Mukaddime Cilt I ve Cilt II - Yeni Şafak Yayınları - Çeviri Halil Kendir


Mukaddime
"Kitabu'l-lber ve Divanu'l-Mübtedei ve'l-Haber Ft Eyydmi'l-Arap ve'l-Acem
ve'l-Berber ve Men Asarahum Min Züveyi's-Sultdnu'l-Ekber"
(Araplar, Acemler, Berberiler ve Onlarla Çagdaş Olan Büyük Devlet Sahibi
Halklar Hakkında lbretler, Başlangıç ve Haber Kitabı)


Yazan:
lbn-i Haldun
Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun Hadrami
(1332-1406)


Çeviren:
Halil Kendir
lstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve
Uluslararası lslam Üniversitesi
Arap Dili ve Edebiyatı (lslilmabad) mezunu


Orijinali Arapça olan ve daha önce ülkemizde bazı çevirileri yayımlanmış bulunan 14. yüzyıla ait bu klasik eser, 2004 yılında Yeni Şafak gazetesi tarafından orijinal Arapça baskısı üzerinden özel olarak yeniden tercüme ettirilmiştir."Mukaddime': ele aldığı konu başlıkları itibarıyla tarih, tarih felsefesi, sosyoloji ve sosyal antropoloji ağırlıklı bir eser olmakla birlikte, yazarının yüksek dini duyarlılığından dolayı Kur'an-ı Kerim'e de sık sık atıfta bulunmakta ve ilgili bölümlerde pekçok ayete yer vermektedir. Bu nedenle, içeriğine uygun bir hassasiyetle muhafazası ve okunması gerektiğini saygıyla hatırlatırız.