DownTR » E-kitap » Page 16
Kenzü'l İrfan Din ve Dünya Saadetine Ulaştıran 1001 Hadis-i Şerif .pdf
Posted by wblue on 27-09-2017, 17:49 @ E-kitap
M.Esad Efendi’nin derlediği Kenzü’l-İrfân isimli bu eseri zamanında büyük hüsn-ü kabule mazhar olmuştur.

Türkçe’yi kullanmaktaki liyakatı ve şiirlerindeki başarısını Necip Fazıl şöyle ifade etmektedir. “Es’âd Efendi’nin Kenzü’l İrfan isimli eserinde asli metne ve Osmanlıca’ya büyük bir sâdakat ve hâkimiyet müşahede ettiğimizi belirtmek borcundayız…”

Kenzü-l irfan 1001 Hadis-i Şerif
Kenzü-l irfan 1001 Hadis-i Şerif
Kitap Osmanlıca (aslına uygun) ve Türkçe olarak yeniden hazırlanmıştır.
Read More
Kur'an Okuma Sanatı Tecvid
Posted by wblue on 27-09-2017, 17:44 @ E-kitap
Kur'an Okuma Sanatı Tecvid

Kur'ân, ilk asırlardan günümüze; elden ele, dilden dile, gönülden gönüle aktarılarak gelmiştir. Onun, asırlar ve nesiller boyu vahyedildiği şekliyle muhafazasında en büyük rol hiç şüphesiz Resûlullah'tan tevatüren nakledildiği şekliyle okunmasına aittir. Bu uğurda nice zahmetler çekilmiş, gayretler gösterilmiş, emekler harcanmıştır. Kur'ân'ın hatasız olarak okunmasına yönelik kurallar içeren sayısız eserler yazılması da bu takdire şayan gayretlerin ürünüdür.

Türkçemizde ve diğer dillerde yapılan eski ve yeni çalışmalar ışığında, Kur'ân'ın hatasız ve güzel okunmasına dair bilgileri yeni bir metot ve anlatımla ele alan elinizdeki kitap da bu gayretlerin mütevazi bir parçasını teşkil etmektedir. Eserde, tecvid konularının mümkün olduğunca özü verilmeye çalışlırken, lüzumlu bilgilerin ihmal edilmemesine de özen gösterilmiş, öte yandan sistematik ve öz bilgilere okuyucunun hızlı ve rahat bir şekilde ulaşması hedeflenmiştir.
Read More
Şems'ül Maarif Büyük Bilgiler Güneşi
Posted by wblue on 27-09-2017, 16:04 @ E-kitap
İslam alimlerinden imam Ahmed Elbuni'nin eseridir Ahmed Elbuni İbni arabi'nin çağdaşlarındandır.622 hicri senesinde vefat etmiştir.40'a yakın büyük eseri vardır.Elbuni'nin esrleri düşündürücü ilahi gizlilikler hakkındadır.Ön sırada olan Allah'ın velilerindendir.Şemsül maarif ilim fazilet süzgecinden geçmiş denenmiş uygulanmış bir tür ruhi tıp kitabıdır.Bir büyü ya da fal kitabı sanılsa da aslında kitap islami ölçüler ve bilgilerin ışığında yazılmış ,içerisindeki bilgilerin kötü amaçlarla kullanılmaması kullananların günaha girecekleri Elbuni tarafından peşinen söylenerek okuyucu uyarılmıştır.Elbuninin amacı kitabındaki bilgilerin iyi yolda kullanılmasıdır.

Şems'ül Maarif Büyük Bilgiler Güneşi
Read More
Başkurt Dili Grameri
Posted by wblue on 27-09-2017, 15:49 @ E-kitap
Başkurt dili Başkurdistan’ın devlet dillerinden biridir. Türkî diller grubu,Altay dil ailesinin Kıpçak koluna aittir. Başkurtça en çok Tatarca, Kazakça ve Nogaycaya yakındır. Keza Doğu Türk dilleri (Altayca, Hakasça vd. ) ile de çok ortak özelliklere sahiptir.

Başkurt Dili Grameri
Türkçe | 2014 | 284 sayfa | ISBN : 6054673315 | 6 mb


Diğer gramer çalışmalarından farklı olarak bu kitap 42 harfli mevcut Başkurt Kiril alfabesiyle verip bazı bölümlerde Türkçe okunuşunu da yazılmış,fakat anlatım Türkçedir. Türkiye’de Çağdaş Türk Lehçelerini kendi alfabesiyle okutup zamanla kurulacak bu bilimsel çalışma köprüleri ile ortak değerler ve kültüre sahip olduğumuz devlet ve toplulukları daha iyi tanımamızı sağlayacaktır. Bu dillerin yazılı ve sözlü edebiyatı var, edebî dili ve diyalektleri var. Bu dillerde eğitim veriliyor, gazeteler, dergiler, edebiyat eserleri basılıyor. Başkurt gazetelerini, edebiyat eserlerini matbu olarak veya internetten okumak isteyen biri kiril alfabesini bilmelidir.Bu kitap bugünkü kullanılan alfabeyle yazılmış Türkiye’deki nadir çalışmalardan biridir.
Read More
1919-2007 Gazete Arşivi
Posted by wblue on 17-09-2017, 17:57 @ E-kitap
1919-2007 Gazete Arşivi
1919-2007 Gazete Arşivi

Turkiye'de yaşanan önemli olayların gazete manşetleri bulunmaktadır. Bu gazete mansetlerinin tumunu e-kitap (pdf) formatinda.İzmir'in işgalinden, Atatürk'ün vefatına, darbelerden, esrarengiz ölümlere önemli bir çok olayı bulabilirsiniz.
Read More