DownTR » E-kitap » Osmanoğulları’nın Tarihi : Tevarih-i Al-i Osman - Aşık Paşazade

Osmanoğulları’nın Tarihi : Tevarih-i Al-i Osman - Aşık Paşazade

Posted by JayJay on 4-05-2019, 23:46 @ E-kitap
Osmanoğulları’nın Tarihi : Tevarih-i Al-i Osman - Aşık Paşazade
Osmanoğulları’nın Tarihi : Tevarih-i Al-i Osman

Bu eser yazarı bilinen, gerçek anlamda ilk Osmanlı tarihidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarının öyküsünü akıcı, açık bir dil ve heyecan verici bir üslûpla görgü tanığının kaleminden okuyacaksınız. Tevârîh-i Âl-i Osmân veya Âşık Paşazâde Tarihi adıyla anılan bu eserin bilimsel yayının hakkında günümüz diline aktarılmış biçimi de verilmektedir.