DownTR » E-kitap » Dücane Cündioğlu Kitapları

Dücane Cündioğlu Kitapları

Posted by JayJay on 28-03-2022, 00:47 @ E-kitap
Dücane Cündioğlu (d. 21 Ocak 1962, Üsküdar, İstanbul), yazar, felsefeci.
1962'de İstanbul'da doğdu. Siyasal olaylar içinde yer aldı. Bu eylemler nedeniyle on sekiz yaşına varmadan iki kez hüküm giydi; siyasi tutuklu olarak cezaevine girdi ve dört yıla yakın cezaevinde kaldı.

İlk yazıları, Hergün gazetesinde Taş Medreseden Mektuplar adıyla yayımlandı. Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, İbranice öğrendi.[2] Öğrendiği tüm dillerde yoğun okumalar yaptı.1980'den cezaevinde başladığı yazı hayatına, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayımlamak suretiyle devam etti. 1985 yılından itibaren yayıncılıkla meşgul oldu ve birçok yapıtın redaksiyon heyetinde yer aldı. Yeni Şafak gazetesinde on üç yıl boyunca sürdürdüğü köşe yazarlığını 5 Şubat 2011 tarihinde sonlandırdı. Büyükada'da inzivaya çekildi.Wikipedia

Dücane Cündioğlu Kitapları


Kitaplar:
Anlamın Buharlaşması ve Kuran - Dücane Cündioğlu.pdf
Dücane Cündioğlu - Akife Dair.pdf
Dücane Cündioğlu - Anlamın Buharlaşması ve Kuran.pdf
Dücane Cündioğlu - Başörtüsü Risalesi.pdf
Dücane Cündioğlu - Bir Mabed Bekçisi.pdf
Dücane Cündioğlu - Bir Mabed İşçisi.pdf
Dücane Cündioğlu - Bir Mabed Savaşçısı.pdf
Dücane Cündioğlu - Daire_ye Dair.pdf
Dücane Cündioğlu - Daireye Dair.pdf
Dücane Cündioğlu - Düşünce Düşlenir.pdf
Dücane Cündioğlu - Ernest Renan.pdf
Dücane Cündioğlu - Göz İzi.pdf
Dücane Cündioğlu - Hakikat ve Hurafe.pdf
Dücane Cündioğlu - Keşf-i Kadim.pdf
Dücane Cündioğlu - Keşf-i Kadîm.pdf
Dücane Cündioğlu - Kuran Çevirilerinin Dünyası.pdf
Dücane Cündioğlu - Kur'an Çevirilerinin Dünyası.pdf
Dücane Cündioğlu - Kur'an'ı Anlamanın Anlamı.pdf
Dücane Cündioğlu - Mimarlık ve Felsefe.pdf
Dücane Cündioğlu - Philo-Sophia-Loren.epub
Dücane Cündioğlu - Philo-Sophia-Loren.pdf
Dücane Cündioğlu - Sinema ve Felsefe.pdf
Dücane Cündioğlu - Türkçe Kuran ve Cumhuriyet İdeolojisi.pdf
Dücane Cündioğlu - Türkçe Kur'an ve Cumhuriyet İdeolojisi.pdf
Dücane Cündioğlu - Sözün Özü.pdf
Philo Sophia Loren - Ducane Cundioglu.pdf