Organik Kimya - Graham Solomons., Graig Fryhle » DownTR - Full
» » Organik Kimya - Graham Solomons., Graig Fryhle
Organik Kimya - Graham Solomons., Graig Fryhle
wblue on 19-12-2017, 16:38 @ Ekitap
Organik Kimya
LİTERATÜR - DERS KİTAPLARI


• Karbon Bileşikleri ve Kimyasal Bağlar
• Tipik Karbon Bileşikleri: Fonksiyonel Gruplar Moleküller Arası Kuvvetler ve İnfrared (İR) Spektroskopisi
• Organik Tepkimelere Giriş: Asitler ve Bazlar
• Alkanlar: Adlandırma, Konformasyon Analizi ve Sentezlere Giriş
• Stereokimya: Kiral Moleküller
• İyonik Tepkimeler–Alkil Halojenürlerin Nükleofilik Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri
• Alkenler ve Alkinler I: Özellikleri ve Elde Edilişleri Alkil Halojenürlerin Ayrılma Tepkimeleri
• Alkenler ve Alkinler II: Katılma Tepkimeleri
• Nükleer Manyetik Rezonans ve Kütle Spektrometri: Yapı Tayini İçin Kullanılan Aletler
• Radikal Reaksiyonlar
• Alkoller ve Eterler
• Alkollerin Karbonil Bileşiklerinden Sentezi. Yükseltgenme – İndirgenme ve Organometalik Bileşikler
• Konjuge Doymamış Sistemler
• Aromatik Bileşikler
• Aromatik Bileşiklerin Tepkimeleri

Çevirmen: Gürol Okay
Çevirmen: Yılmaz Yıldırır
Yayın Tarihi : 2010-03-29
ISBN 9758431870
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı : 1350


Organik Kimya - Graham Solomons., Graig Fryhle